Szkolenie: Zamknięcie projektu POKL, kontrola w projekcie

Zapraszamy na szkolenie Procedury zamknięcia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz przygotowanie do kontroli.

Na szkolenia zapraszamy głównie:

 • księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, pracowników zespołów finansowych, audytorów wewnętrznych, koordynatorów projektów i kierowników projektów instytucji, które korzystają lub zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się jakie obowiązki ciążą na Beneficjencie związane z zamknięciem merytorycznym
  i finansowym projektu
 • Poznasz zasady związane z kwalifikowalnością wydatków w projekcie
 • Dowiesz się jak przygotować się do kontroli końcowej w projekcie
 • Dowiesz się jak przygotować dokumenty do zamknięcia projektu
 • Dowiesz się jak poprawnie archiwizować dokumenty po zakończeniu projektu

Cena: 250 zł/ netto za osobę + VAT 23%
Cena dla klientów DOBREGO PROJEKTU* : 50 zł/ netto za osobę + VAT 23%

*za klienta uznaje się instytucję/podmiot który w latach 2012-2014 podpisał umowę z DOBRYM PROJEKTEM oraz zapłacił należności wynikające z realizacji usługi.

Cena zawiera:

 • uczestnictwo szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, przerwy kawowe

Terminy szkolenia:

 • 18.11.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 14.11.2014r.
 • 25.11.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 21.11.2014r.
 • 02.12.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 28.11.2014r.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa DOBREGO PROJEKTU w Opolu ul. Ozimska 184.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia.

Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia:

Marcin Kasprzak-Dżyberti tel. 77 4021480 e-mail: marcin@dobry-projekt.pl
Mariusz Dziedzic tel. 774021481 e-mail: m.dziedzic@dobry-projekt.pl

Materiały do pobrania:

KARTA-ZGŁOSZENIA

Oferta szkolenie zamknięcie projektu POKL