Aglomeracja Opolska

Aglomerację Opolską (AO) tworzy 21 gmin, zlokalizowanych wokół stolicy województwa. Powstała w 2013 r. jako płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Celem utworzenia AO jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru, poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost konkurencyjności partnerów Aglomeracji.

Czytaj dalej