Nowy nabór Dostępność + POZ

Po raz drugi, Ministerstwo Zdrowia ogłosi nabór na granty ze 100% dofinansowaniem dla placówek leczniczych rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Maksymalna kwota dotacji to 720 tys zł.

W 2019 roku opracowaliśmy skutecznie kilkanaście wniosków o dofinansowanie, obecnie pomagamy naszym klientów w ich realizacji.

Zapraszamy nowe podmioty POZ do współpracy!
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę i zasady współpracy w tym zakresie.

Dostępność Plus dla zdrowia

Informujemy, że opracowujemy wnioski o uzyskanie grantu w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia Dostępność Plus dla zdrowia, dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Poniżej przedstawiamy prezentację ze spotkania informacyjnego, jakie prowadziliśmy dla Związku Porozumienie Zielonogórskie we Wrocławiu dnia 20.08.2019 roku.

https://dobry-projekt.pl/wp-content/uploads/2019/08/grant-POZ.pptx

Zapraszamy do współpracy!
Naszym specjalistą jest Maria Wilczyńska m.wilczynska@dobry-projekt.pl