dostępność+

Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (usługi zdrowotne)

Ogłoszono konkurs na Usługi zdrowotne i społeczne oraz opiekę długoterminową w województwie opolskim. Termin naboru: od 2024-05-20 do 2024-06-10 Na co można otrzymać dofinansowanie? 1) Opieka długoterminowa, paliatywna i hospicyjna osób starszych i z niepełnosprawnościami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie zdeinstytucjonalizowanej, w tym

Czytaj całość >

Preferencyjne pożyczki na dostępność w budynkach mieszkalnych BGK

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą preferencyjnych pożyczek (z opcją częściowego umorzenia) na likwidację barier architektonicznych, m.in. w budynkach mieszkalnych. Z pożyczki mogą korzystać: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty administracji rządowej spółki komunalne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

Czytaj całość >