Dostępność Plus dla zdrowia

Informujemy, że opracowujemy wnioski o uzyskanie grantu w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia Dostępność Plus dla zdrowia, dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Poniżej przedstawiamy prezentację ze spotkania informacyjnego, jakie prowadziliśmy dla Związku Porozumienie Zielonogórskie we Wrocławiu dnia 20.08.2019 roku.

https://dobry-projekt.pl/wp-content/uploads/2019/08/grant-POZ.pptx

Zapraszamy do współpracy!
Naszym specjalistą jest Maria Wilczyńska m.wilczynska@dobry-projekt.pl

6 wygranych projektów w ramach konkursu 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną RPO Dolnego Śląska

Z przyjemnością informujemy, że 6 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ I AOS – opieka koordynowana) RPO WDS, zostało opracowanych przez DOBRY PROJEKT!

Czytaj dalej