Dostępność + granty dla podmiotów leczniczych

Dostępność Plus z obszarze ochrony zdrowia – znamy ten temat od podszewki. Obecnie wspieramy około 30 podmiotów leczniczych w realizacji projektów grantowych dla POZ i szpitali.
W ramach programu Dostępność Plus placówki medyczne realizują m.in.
– Zapewnienie łatwego dostępu do placówki – placówki medyczne powinny być łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych i z ograniczoną mobilnością. Dlatego placówki medyczne muszą spełniać odpowiednie wymagania dostępności architektonicznej, takie jak np. wyposażenie w podjazdy dla wózków inwalidzkich czy windy.
– Ułatwienie kontaktu z placówką – placówki medyczne muszą umożliwiać pacjentom łatwy i szybki kontakt z lekarzem lub pielęgniarką. Dlatego placówki muszą mieć wyznaczone godziny przyjęć oraz dostępne numery telefonów i adresy e-mail, które umożliwiają kontakt z personelem medycznym.
– Skracanie czasu oczekiwania na wizytę – placówki medyczne realizujące program Dostępność+ stawiają na skracanie czasu oczekiwania na wizytę, zarówno w przypadku wizyt planowych, jak i nagłych przypadków. Dlatego wprowadzane są różnego rodzaju rozwiązania, takie jak np. e-rejestracja, które umożliwiają umówienie się na wizytę przez Internet.
– Poprawa jakości świadczonych usług – placówki medyczne realizujące program Dostępność+ muszą zapewniać wysoką jakość świadczonych usług medycznych. Dlatego wdrażane są różnego rodzaju programy szkoleniowe dla personelu medycznego oraz prowadzone są regularne kontrole jakości świadczonych usług.
Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie pacjentom łatwego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych oraz poprawy jakości opieki zdrowotnej.
Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty lecznicze.
#dostępność #podmiotylecznicze #ochronazdrowia #grantydlaPOZ #grantydlaSzpitali

Dostępność Plus dla zdrowia

Informujemy, że opracowujemy wnioski o uzyskanie grantu w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia Dostępność Plus dla zdrowia, dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Poniżej przedstawiamy prezentację ze spotkania informacyjnego, jakie prowadziliśmy dla Związku Porozumienie Zielonogórskie we Wrocławiu dnia 20.08.2019 roku.

https://dobry-projekt.pl/wp-content/uploads/2019/08/grant-POZ.pptx

Zapraszamy do współpracy!
Naszym specjalistą jest Maria Wilczyńska m.wilczynska@dobry-projekt.pl

6 wygranych projektów w ramach konkursu 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną RPO Dolnego Śląska

Z przyjemnością informujemy, że 6 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ I AOS – opieka koordynowana) RPO WDS, zostało opracowanych przez DOBRY PROJEKT!

Czytaj dalej