Wygrane projekty – usługi zdrowotne RPO Opolskie

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie nasze projekty w naboru 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, zostały pozytywnie ocenione i wskazane do dofinansowania!

Gratulujemy:

Neurorehabilitacja sp. z o.o. – 1 miejsce na liście!

OPS Support sp. z o.o. – 3 miejsce na liście,

Fundacja Promenada – miejsce 11 na liście.

Link do naboru https://rpo.opolskie.pl/?p=44748

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wygrane projekty zdrowotne -100% skuteczności w naborze 8.1 RPO WO!

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny wygraliśmy dla naszych klientów 5 projektów zdrowotnych w zakresie opieki nad osobami starszymi na terenie woj. opolskiego.

Serdecznie gratulujemy: Pani Małgorzacie Tesarz – Usługi Pielęgniarskie i Opiekuńcze, Opolskiemu Stowarzyszeniu Rehabilitacji, HABILIS sp. z o.o., Pani Renacie Bienias REMED, Fundacji Promenada.

Pełna lista rankingowa jest dostępna w linku https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_81-us%C5%82ugi-zdrowotne.pdf

Kolejny sukces – 100% skuteczność w konkursie 8.1 RPO WO usługi społeczne!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w naborze dla działania 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych RPO WO, aż 7 na 13 wybranych wniosków o dofinansowanie zostało opracowano przez nasz zespół! Mamy 100% skuteczność w tym naborze!

Czytaj dalej