Usługi społeczne i zdrowotne konkurs w woj.opolskim – 100% skuteczny DOBRY PROJEKT!

Z wielką radością informujemy, że wszystkie wnioski przygotowane przez naszą firmę w ramach konkursu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcia dla osób niesamodzielnych RPO Woj. Opolskiego 2014-2020, przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną i uzyskały łącznie 2,5 mln dofinansowania!

Czytaj dalej