Wygrane projekty – usługi zdrowotne RPO Opolskie

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie nasze projekty w naboru 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, zostały pozytywnie ocenione i wskazane do dofinansowania!

Gratulujemy:

Neurorehabilitacja sp. z o.o. – 1 miejsce na liście!

OPS Support sp. z o.o. – 3 miejsce na liście,

Fundacja Promenada – miejsce 11 na liście.

Link do naboru https://rpo.opolskie.pl/?p=44748

Serdecznie zapraszamy do współpracy!