Nasz projekt zmienia północną część Opolszczyzny!

Z dumą informujemy, że realizacja projektu pt. “Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, którego obecny całkowity koszt wynosi 59 866 141,69 zł przebiega bez większych problemów a obecne zaawansowanie (kwota wydatków kwalifikowanych rozliczonych w złożonych wnioskach o płatność) przekroczyło 50 % planowanych wydatków.

Projekt został opracowany przez samorządy wchodzące w skład subregionu północnego (tworzące Partnerstwo ds. realizacji projektu) pod kierunkiem ekspertów z biura doradczego Dobry Projekt. Nasi specjaliści byli również odpowiedzialni za przygotowanie kluczowego dokumentu – studium wykonalności.

Czytaj dalej