Audyt dokumentacji projektowej – przygotowanie do kontroli projektu

Wielu realizatorów projektów obawia się kontroli z instytucji finansujących, szczególnie gdy realizują projekt finansowany ze środków publicznych po raz pierwszy.

DOBRY PROJEKT posiada doświadczenie w rozliczaniu finansowym i rzeczowym projektów od 2005 roku! Rozliczyliśmy już ponad 120 projektów z POKL, POIG, RPO, RPOW w rożnych instytucjach regionalnych (WUP, Urzędy Marszałkowskie, RIF), jak również w instytucjach centralnych.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do kontroli, albo na zakończenie realizacji projektu – nasza firma świadczy usługę audytu projektu.

Cena za wykonanie takiej usługi jest ustalana indywidualnie, w zależności od wartości projektu, liczby dokumentów księgowych, liczby postępowań na wyłonienie wykonawcy, liczy uczestników itd.

Współpracujemy również z biegłymi rewidentami księgowymi.

Szczegółowych informacji udziela właściciel firmy – Pani Joanna Kasprzak-Dżyberti pod numerem telefonu 77 4021480/81.

Serdecznie zapraszamy!