Dostęp do kredytów bieżących dla przedsiębiorców (MSP) z gwarancją rządową de minimis

Wielu przedsiębiorców potrzebuje wsparcia w uzyskaniu bieżącego finansowania swojej działalności. Często jednak nie posiadają majątku który mógłby być zabezpieczeniem dla banku w uzyskaniu kredytu, lub działają za krótko na rynku aby być wiarygodnym partnerem dla banku. Czytaj dalej