Kolejny sukces! Lista rankingowa 2.1.2 POKL!

Z radością informujemy, iż nasz klient Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska uzyskał kolejne dofinansowanie
w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Serdecznie gratulujemy!

I zapraszamy do dalszej współpracy!

Link do listy rankingowej

http://pokl.parp.gov.pl/index/more/41253