Bony na cyfryzację! 6.2 POIR

To już ostatnie środki na wsparcie przedsiębiorców sektora MSP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) ze środków „starej” perspektywy 2014-2020, szczególnie z sektorów poszkodowanych w pandemii Covid-19.

We wrześniu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór celem którego jest wsparcie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez MSP technologii cyfrowych.

Maksymalna wartość projektu 300 tyś zł, minimalna 60 tyś zł, dofinansowanie 85% (pomoc de minimis).

Wsparcie może zostać przeznaczone np.
– na zakup lub licencjonowanie oprogramowania,
– zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
– na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19 (zakupy środków trwałych będą ograniczono procentowo w stosunku do wartości całego projektu).

Rezultatem projektu ma być wdrożenie cyfryzacji i dostosowania modelu firmy do działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.2 POIR nastąpi 6 września br. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 września do 20 października br.
Budżet konkursu wynosi 110 mln PLN.

Firmy zainteresowane przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, zapraszam do kontaktu!

Do usłyszenia!

Joanna Kasprzak-Dżyberti tel. 510191949, biuro@dobry-projekt.pl

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Więcej informacji na stronie http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/Ruszaja_konsultacje_POIR_090913.aspx