Pierwsze sukcesy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych!

Z przyjemnością informujemy o pierwszych pozytywnych wynikach naborów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, tym razem dla woj. opolskiego.

Powiat Kluczborski uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020 dla Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę! Zespół DOBREGO PROJEKTU opracował Studium Wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne dobre wieści.

Czytaj dalej