Oferta cenowa na przygotowanie wniosku o dofinansowanie na projekty szkolne i przedszkolne EFS

Już w kwietniu 2015 roku zostaną ogłoszone pierwsze konkursy na projekty szkolne i przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wsparciem zostaną objęte szkoły /przedszkola spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W okresie operacyjnym 2007-2013 przygotowaliśmy skutecznie ponad 30 projektów szkolnych i przedszkolnych, w większości braliśmy udział realizując usługę rozliczenia finansowego i monitoringu.

Czytaj dalej