Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju są już dostępne zatwierdzone dokumenty dot. wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020.

Zapraszamy do lektury!

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/RMprzyjalprojektydokumentownanowaperspektywe_08012013.aspx