Zapytanie ofertowe 1/2014/MN Roboty budowlane

W związku z realizacją projektu „MAŁE NUTKI – stworzenie żłobka muzycznego w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert cenowych na:

PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA, ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO

Czytaj dalej