Zapytanie ofertowe nr 1/2014 – dostawa sprzętu medycznego

Działając w imieniu i na rzecz naszego klienta Pana Dr Radosława Witkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

Radosław Witkowski Chirurg Szczękowy
Rynek 11a/3, 45-015 Opole

poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego dla projektu

Wdrożenie medycznych innowacji terapeutyczno-diagnostycznych wypracowanych wraz z Klinikami Uniwersyteckimi CM UJ oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w firmie Chirurg Szczękowy Radosław Witkowski z siedzibą w Opolu.

Numer umowy RPOP.01.03.02-16-112/12-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07 marca 2014 roku godz. 15.00 na adres mailowy joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl

Pobierz zapytanie ofertowe w pliku pdf.

zapytanie ofertowe dr witkowski 25 02 2014

Zapraszamy do składania ofert!