Joanna Kasprzak-Dżyberti

Specjalista w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  Z sukcesem prowadzi własne biuro doradcze od 2005 roku. Stworzyła sprawny zespół konsultantów z różnych dziedzin. Świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz prawidłowej realizacji projektów, zarządzania projektami, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości, dla klientów z terenu całego kraju.

Firma Pani Joanny wielokrotnie była wyróżniana w rankingach najbardziej skutecznych firm doradczych w Polsce.  Wdrożyła w swoim biurze system zarządzania jakością ISO 9001-2008.
Laureatka „Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji” Opolskiej Izby Gospodarczej w 2011 roku.

Od czerwca 2014 roku Regionalny Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych na województwa: opolskie i dolnośląskie.
Ekspert ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Trenerka, coach ACC ICF , członek wielu organizacji społecznych.

Doradca CSR: może świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.