Usługi społeczne i zdrowotne konkurs w woj.opolskim – 100% skuteczny DOBRY PROJEKT!

Z wielką radością informujemy, że wszystkie wnioski przygotowane przez naszą firmę w ramach konkursu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcia dla osób niesamodzielnych RPO Woj. Opolskiego 2014-2020, przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną i uzyskały łącznie 2,5 mln dofinansowania!

Link do wyników konkursu http://rpo.opolskie.pl/?p=14775

Zaufali nam:

  • Gmina Łubniany, dofinansowanie 1 750 213,80 PLN , wartość projektu 1 852 078,80 PLN
  • MEDSAL sp. z o.o. z Brzegu,  dofinansowanie 326 763,28 PLN,  wartość projektu 345 781,25 PLN
  • Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej z Opola, dofinansowanie 403 878,82 PLN, wartość projektu 427 385,00 PLN

Serdecznie gratulujemy naszym Klientom i zapraszamy do dalszej współpracy!