Wdrożenie, inwestycje – Gospodarka obiegu zamkniętego dla województwa małopolskiego

Nabór: październik 2024  

Dla kogo: dla  dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorstw prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego). Dofinansowanie przeznaczone będzie także dla administracji publicznej.

Cel: 

  • Upowszechnienie podejścia w zakresie GOZ.
  • Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnych.
  • Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej.
  • Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych na potrzeby inne niż wytwarzanie energii
  • Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr

Wartość dotacji: 85 % kosztów inwestycji 

 

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów, ujęte zostaną wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Tel: 501 282 608