Wsparcie wychowania przedszkolnego dla Małopolski, Dwujęzyczny maluch

Niemal 46 mln zł zarezerwowano na projekty mające na celu zwiększenie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim przez dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego.

Termin naboru: od 27.06.2024 do 20.09.2024

Kto może składać wnioski?

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 • działania mające na celu wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w małopolskich OWP i stworzenie sieci dwujęzycznych przedszkoli w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach.
 • Projekty mogą również zawierać działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje kadry nauczycielskiej: kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konieczne do efektywnego nauczania dwujęzycznego czy wsparcie organizacyjne.
 • Możliwy będzie zakup niezbędnego wyposażenia czy pomocy dydaktycznych, a także realizacja innych działań, które wspomogą proces nauki.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Tel: 501 282 608