Wynik postępowania 1/2014/MN Roboty Budowlane

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty budowlane zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 1/2014/MN z dnia 13.10.2014

wyłoniono wykonawcę:

JOHANSEN Adam Dąbrowski z siedzibą w Opolu 45-715, ul. Krapkowicka 10.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.