Zapytanie ofertowe nr 2/2014/ZPO

Zapraszamy do składania ofert Wykonawców w ramach zapytania ofertowego 2/2014/ZPO

Analiza potrzeb 12 MMSP branży medycznej oraz opracowanie trzech modeli biznesowych

Zapytanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach branży medycznej”, realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska (Lider Projektu) Działanie 2.1.2 POKL  Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2014 r.,godz. 15.00. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Mariusz Dziedzic tel. 77 4021480 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres mailowy
m.dziedzic@dobry-projekt.pl

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Zapytanie_ofertowe_2