Polska Strefa Inwestycji – jak uzyskać ulgę podatkową do 70% inwestycji?

Zamierzasz przeprowadzić inwestycję ? Zbudować lub kupić nową halę ? Kupić nowe urządzenia i maszyny ?

Obecne przepisy podatkowe pozwalają na uzyskanie ulgi w podatku dochodowym jeżeli:

  • Utworzysz nowy zakład lub
  • Zwiększysz zdolności produkcyjne istniejącego zakładu lub
  • Wprowadzisz nowe produkty lub
  • Zmienisz proces produkcyjny na lepszy lub
  • Wykupisz inny zakład, który jest zamknięty lub zostanie zamknięty

Możesz otrzymać zwrot w wysokości do 70 % poniesionych nakładów inwestycyjnych. Nie będziesz płacił podatku dochodowego tak długo, aż nie wykorzystasz przyznanej kwoty ulgi, a masz na to aż do 14 lat.

Decyzję o przyznaniu ulgi  otrzymasz do 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wysokość przyznanej ulgi oraz okres jej obowiązywania zależy przede wszystkim od lokalizacji inwestycji (dostępny jest cały kraj poza Warszawą) oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Zbadamy czy kwalifikujesz się do Programu, jakie masz możliwości uzyskania ulgi w podatku dochodowym i przeprowadzimy przez cały proces od przygotowania dokumentacji do uzyskania Decyzji i fachowym doradztwem w zakresie księgowo – finansowym.

Zapraszamy!