Usługi społeczne i zdrowotne – nabór w woj. świętokrzyskim

Do 2 kwietnia 2024 trwa nabór dot. projektów dla usług społecznych i zdrowotnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Jakie typy projektów można zrealizować? M.in.:

  • tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną;
  • wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej;
  • usługi świadczone w mieszkaniach treningowych lub mieszkaniach wspomaganych;
  • zapewnienie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów (nieformalnych) będących członkami rodzin, w tym opieka wytchnieniowa;
  • wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów faktycznych (nieformalnych), w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • usługi towarzyszące, m.in.: teleopieka, wypożyczalnia sprzętu, codzienne dowożenie posiłków, drobne usługi remontowe, porządkowe, higieniczne, świadczone w domu oraz działania zapobiegające umieszczaniu osób w placówkach całodobowych (nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie);

Pula konkursu to 52,m mln zł, dofinansowanie 95%.

Zapraszamy do współpracy!