Kształcenie ogólne – województwo śląskie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór konkurencyjny nr FESL.06.02-IZ.01-129/24 z działania 6.2 Kształcenie ogólne.

Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę do której skierowane jest wsparcie.
Projekt jest skierowany do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących się na terenie województwa śląskiego (z wyłączeniem szkół specjalnych i prowadzących kształcenie zawodowe, w tym liceów artystycznych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typ 1: Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym (może być realizowany samodzielnie)
Typ 4: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kształceniu ogólnym (może być realizowany wyłącznie w połączeniu z typem 1)

Termin naboru: od 17.05.2024 do 28.06.2024.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Tel: 501 282 608