7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Zapraszamy podmioty lecznicze z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie.

Typy projektów:

1: Wdrożenie standardów dostępności w POZ w celu poprawy dostępności placówek POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym;

2: Rozwój POZ/AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny, w celu poprawy dostępu do świadczeń, w tym przede wszystkim na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenach wiejskich; Z zakresu 2 typu projektu zostało wyłączone wsparcie dotyczące AOS.

3: Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej świadczonej w formie środowiskowej (w tym dziennej, domowej, paliatywnej i hospicyjnej) oraz środowiskowej opieki psychiatrycznej i Centrów Zdrowia Psychicznego poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny.

Dofinansowanie: 85%

Termin składania wniosków 29.03.2024 r.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w projektach z Dostępności +, zespół projektantów i koordynatorów dostępności we współpracy.

Zapraszamy!