Preferencyjne pożyczki na dostępność w budynkach mieszkalnych BGK

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą preferencyjnych pożyczek (z opcją częściowego umorzenia) na likwidację barier architektonicznych, m.in. w budynkach mieszkalnych.

Z pożyczki mogą korzystać:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty administracji rządowej
 • spółki komunalne
 • podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytucje kultury,
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego (dotyczy pożyczek do 2 mln zł),
 • organizacje pozarządowe

Warunki pożyczki

 • Brak wymaganego wkładu własnego.
 • Oferujemy preferencyjne oprocentowanie – od 0,15 proc. w skali roku w całym okresie kredytowania
 • Długi okres spłaty – do 20 lat.
 • Brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.
 • Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Możesz umorzyć do 50 proc. kapitału pożyczki, przy spełnionych regulaminem warunkach