Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu – planowany nabór w województwie zachodniopomorskim!

Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu – planowany nabór w województwie zachodniopomorskim!
Zbieramy zgłoszenia od klientów specjalizujących się z projektach społecznych i zdrowotnych.
Typ projektu: Wdrożenie działań z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, w tym:
a) realizacja usług zdrowotnych,
b) realizacja turnusów rehabilitacyjnych,
c) działania informacyjno-edukacyjne skierowana do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia,
d) działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr POZ oraz lekarzy orzeczników ZUS
e) monitoring jakości i celowości podejmowanych działań,
f) ewaluacja,
g) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań,
h) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,
i) zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.